II. HÁZISÖRFŐZŐK NEMZETKÖZI VERSENYE – BUDAPEST 15. marec 2013

Súťaž sa bude konať 15.3.2013 v Budapeštianskom podniku Spiler. Vzorky je možné doručiť do 12.3.2013 osobne, poštou, alebo prostredníctvom Petra Bognára v Košiciach, prípadne po dohode v Nitre v termínoch: 22.2, 1.3, 8.3. 2013. Kontakt: pebox@azet.sk

Len pripomeniem, ze kolegovia z Maďarska podporujú slovenské podujatia v hojnom počte jak vzorkami / SHS 2012 vyse 30 vzoriek, BV 2013 vyse 20 vzoriek.. / tak aj osobnou účasťou a tak verím že slovenské zastúpenie vzoriek na 1. medzinárodnej maďarskej súťaži bude rovnako početné a úspešné. 

Vyhlásené kategórie podľa amerického BJCP systému :

- Düsseldorf Altbier (7C)
– English pale ale (8C)
– Brown porter (12A)
– Dry Stout (13A)
– American IPA (14B)
– German Wheat beer (15A)
– Dark strong Belgian ale (18E)
– Fruit beer (20)

Hodnotenie súťažných pív bude v súlade s BJCP (Beer Judge Certification Program), podrobné parametre, popis kategórií nájdete na stránke www.bjcp.org., takže ak pivá, ktoré nebudú spĺňať požiadavky kategórie, budú vyradené zo súťaže. Za zaradenie súťažného piva do príslušnej kategórie zodpovedá samotný prihlasovateľ – varič piva.

Súťažné pivá musia byť doručené usporiadateľovi najneskôr do 12. marca 2013. Celkový objem jednej súťažnej vzorky piva musí byť 1,5 l, a to buď v dvoch fľašiach 0,75 l, alebo v troch fľašiach 0,5 l, alebo piatich fliašiach s objemom 0,33 l, prípadne v akejkoľvek kombinácii do uvedeného celkového objemu.

Súťažné pivá musia byť riadne označené s nasledovnými údajmi(písané veľkým tlačeným písmom): meno a priezvisko sládka, názov piva, obsah alkoholu (V / V%).

Pivá bez požadovaného označenia budú vylúčené zo súťaže.

V každej kategórii sa odmeňujú prvé tri miesta. Pivo, ktoré dostane najvyššie bodové ohodnotenie z víťazov v daných – vyhlásených kategóriách sa stane absolútnym víťazom súťaže. Výrobca, sládek tohto piva bude mať právo používať titul „Najlepší homebrewer roka v Maďarsku“ („Áz év legjobb házisörfözöje Magyaroszágon“). Výrobca, sládek najlepšieho piva obdrží pohár, na ktorom bude vygravírované jeho meno s príslušným rokom víťazstva a zároveň môže po celý rok používať titul „Najlepší homebrewer Maďarskej republiky 2013″ („Magyország legjobb házisörfözöje 2013″).

Poplatok (štartovné) za prvé pivo je stanovený na 1000 HUF a za každé ďalšie je poplatok 300 HUF.

Súťaž sa bude konať v Budapešti 15. marca 2013, ďalšie informácie budú k dispozícii na www.elsosor.hu . Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na hazisorverseny@elsosor.hu .

Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

This entry was posted in Novinky. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>